Zon en wind zullen samen het leeuwendeel van de duurzame energie gaan leveren in Nederland. Eén moderne windmolen levert meer energie op dan 40.000 zonnepanelen en windmolens zijn daarom erg belangrijk.

In Nederland staat nu voor 3,4 gigawatt (GW) aan windmolens opgesteld op land. Het doel van de regering voor 2020 is 6 GW. Om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, moeten we door naar 12 GW in 2030. Er ligt dus nog een flinke opgave, maar die is zeker haalbaar.

Windmolenparken die zijn bedacht door of samen met omwonenden, en waarvan zij meeprofiteren, kunnen rekenen op meer draagvlak. Die molens worden hier aangeduid als “sociale molens”. De Provinciale Staten bepalen voor een groot deel waar windmolens worden gebouwd, en of de burger mag meebepalen.

Urgenda legde de volgende 3 stellingen voor aan alle politieke partijen in de provincies:

  • Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.
  • De partij zal zich inzetten om in 2030 twee maal zoveel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.
  • De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Hieronder treft u de resultaten per provincie, inclusief een toelichting op de standpunten.

Provincie Groningen heeft de opdracht om eind 2020 855,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er bijna 500 MW (Windstats, Bosch&van Rijn). Groningen geeft veel ruimte aan de kleine houten molens. En heeft onlangs maatschappelijk belang een verplicht onderdeel gemaakt van de aanbesteding van nieuwe windparken.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken dan de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
Groninger Belang
PvdA
Partij voor de Dieren
Partij voor het Noorden
PVV
SP
VVD
50PLUS

Provincie Friesland heeft de opdracht om eind 2020 530,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er bijna 250 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). Friesland heeft veel dorpsmolens. Het huidig beleid verhinderd dat nieuwe dorpen molens mogen neerzetten en bestaande sociale molens mogen niet opschalen.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken dan de overheidsdoelstelling voor 2020. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
Fryske Nasjionaler partij
GrienLinks
Natuurlijk Fryslan
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
Provinciaal Belang Fryslan
SP
VVD
50PLUS

Provincie Drenthe heeft de opdracht om eind 2020 285,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er nog geen 250 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). Op dit moment staat er nog geen 25 MW. Een groot park is in aanbouw. Doordat burgers pas laat zijn betrokken is er veel weerstand. Drenthe heeft vier delen aangewezen voor windmolens en laat zo weinig ruimte voor burgerinitiatieven buiten deze regio’s.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken dan de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
O.P.D.
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
Senioren Belang
SGP
SP
Sterk lokaal
VVD
50PLUS

Provincie Overijssel heeft de relatief kleine opdracht om eind 2020 85,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er ongeveer de helft (Windstats, Bosch & van Rijn).

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken dan de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
SGP
SP
VVD
50PLUS

Provincie Flevoland telt veruit de meeste windmolens. De provincie gaat de grote opgave om eind 2020 1390,5 MW aan molens te hebben staan, halen. Flevoland maakt nu een omschakeling naar grote parken met minder maar grotere molens. Hierin faciliteert de provincie burgerparticipatie.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
Jezus Leeft
O.P.A.
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
Respect!
SGP
SP
VVD
50PLUS

Provincie Gelderland heeft de opdracht om eind 2020 230,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er nog geen 100 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). Gelderland zegt de opgave te willen invullen in samenwerking met gemeenten, lokale energiecoöperaties en initiatiefnemers.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK

D66
Forum voor Democratie


GroenLinks
Jezus Leeft
Lokale Partijen Gelderland – Code Oranje
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV


SGP
SP
VVD

50PLUS

Provincie Utrecht heeft de kleinste opdracht van alle provincies: eind 2020 zou er 65,5 MW aan molens moeten staan. Op dit moment staat er ongeveer de helft (Windstats, Bosch & van Rijn).  Utrecht wijst bepaalde gebieden aan en heeft de voorkeur voor clustering. Dit beleid bemoeilijkt de individuele dorpsmolen en beperkt plekken waarop sociale en coöperatieve initiatieven kunnen worden gerealiseerd.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
SGP
SP
U26 Gemeenten
VVD
50PLUS

Provincie Noord-Holland heeft de opdracht om eind 2020 685,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er zo’n 250 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren voor 150 MW aan windmolenparken tegengehouden door bovenwettelijke regels zoals dat windmolens enkel in rijen van 6 geplaatst mogen worden. Met deze regels maken zij het kleinschaligere burgerinitiatief bijna onmogelijk.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
Code Oranje
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
NIDA
Ouderenpartij Noord-Holland
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
SP
VVD
50PLUS

Provincie Zuid-Holland heeft de opdracht om eind 2020 735,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er al voor bijna 350 MW aan molens (Windstats, Bosch & van Rijn). In Zuid Holland zijn plekken op de kaart aangewezen waar windmolens mogen komen, en dan bij voorkeur in een rechte lijn of cluster. Op deze plekken is lang niet overal animo. Op andere plekken is juist wel animo voor lokale initiatieven, waar de provincie wel aan meewerkt.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
Code Oranje
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
Jezus Leeft
Lokale Partijen Zuid-Holland
NIDA
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
SGP
SP
VVD
50PLUS

Provincie Brabant heeft de opdracht om eind 2020 470,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er nog geen 250 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). Brabant streeft naar meer ontwikkelruimte voor energieprojecten van burgers, bijvoorbeeld via de aanpak van ‘sociale wind’.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
CU-SGP
Code Oranje
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
Lokaal Brabant
Ouderen appel – Hart voor Brabant
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
Senioren Brabant
SP
VVD
50PLUS

Provincie Zeeland heeft de opdracht om eind 2020 570,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er al voor 500 MW aan molens (Windstats, Bosch & van Rijn). Zeeland geeft de voorkeur aan grote parken met grote molens. Grote energie coöperaties laten in Zeeland zien dat ook grote parken door en voor burgers kunnen worden opgezet.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
Partij voor Zeeland
SGP
SP
VVD
50PLUS

Provincie Limburg heeft een relatief kleine opdracht om eind 2020 95,5 MW aan molens te hebben staan. Op dit moment staat er slechts zo’n 10 MW (Windstats, Bosch & van Rijn). Provincie Limburg ziet graag dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk worden gedeeld met de mensen die in de omgeving van de molens wonen.

Lees hier meer over de standpunten van de verschillende partijen.

 Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren.De partij zal zich inzetten om in 2030 twee keer zo veel windenergie op land op te wekken als de overheidsdoelstelling voor 2020.De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.
CDA
ChristenUnie
DENK
D66
Forum voor Democratie
GroenLinks
Lokaal Limburg
PvdA
Partij voor de Dieren
PVV
SP
VVD
50PLUS