Windkieswijzer

Eigenlijk zou het normaal moeten zijn, dat je als omwonende meeprofiteert van een windmolen. Sociale windmolens kunnen de energietransitie enorm versnellen. Toch zijn er provincies, en politieke partijen die de (sociale) windmolen op land tegenhouden.

In februari verschijnt op deze site de windkieswijzer: hierin staat een overzicht van de partijstandpunten in uw provincie. Welke partij gunt iedereen een beetje profijt van een molen, en welke niet.

Wilt u weten wanneer de windkieswijzer online staat?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Urgenda. Zo krijgt u automatisch een seintje.

Voor klimaatdoelen meer windmolens nodig

In oktober waarschuwde wetenschappers wereldwijd in het IPCC rapport dat we haast moeten maken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Doen we dat niet, dan verandert de wereld zodanig dat grote delen van de wereld onleefbaar worden. Ook in Nederland.

Om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, zullen we al in 2030 energieneutraal moeten worden. Urgenda berekende dat daarvoor op land in 2030 12.000 MW moeten opwekken door windmolens op land. Een verdubbeling van de doelstelling die de overheid stelde voor 2020, goed te doen in 10 jaar.

Verschil per provincie

Er is groot verschil in beleid rondom windenergie tussen provincies. Zie het plaatje hiernaast welke provincies de doelstellingen halen die de overheid in 2013 stelde voor 2020 (rapport RVO 2018). Lees hieronder hoe het beleid per provincie is ten opzichte van sociale molens:

 • Brabant:

“Binnen ons huidig ruimtelijke beleid streven we naar meer ontwikkelruimte voor energieprojecten bijvoorbeeld via de aanpak van ‘sociale wind’. Hierin stimuleren we projecten waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is”. Lees meer.

 • Drenthe:

In Drenthe zijn vier gemeenten aangewezen waar windmolenparken komen. Op sommige plekken leidt dat tot weerstand, in anderen gaat het beter. In de overige delen van Drenthe mogen ook (sociale) molens worden neergezet mits aan alle voorwaarden is voldaan. Zulke initiatieven zijn nog niet in de maak. Lees meer.

 • Flevoland:

Flevoland heeft de meeste molens van Nederland en maakt nu een omschakeling naar grote parken met minder maar grotere molens. Hierin faciliteert de provincie burgerparticipatie. Lees meer.

 • Friesland:

Friesland heeft al heel veel windmolens. Dat is goed nieuws, maar er mag geen enkele solitaire molen meer bij, en bestaande sociale molens mogen niet opschalen. Lees meer.

 • Gelderland:

Met gemeenten, lokale energiecoöperaties en initiatiefnemers zorgen we voor de plaatsing van windmolens in Gelderland. Dat klinkt positief voor de sociale molen. Lees meer.

 • Groningen:

Groningen geeft veel ruimte aan de kleine houten molens. En heeft onlangs maatschappelijk belang een verplicht onderdeel gemaakt van de aanbesteding van molens. Lees meer.

 • Limburg:

Provincie Limburg ziet graag dat de opbrengsten van de windmolens zoveel mogelijk worden gedeeld met de mensen die in de omgeving van de molens wonen. Op dit moment worden een paar mooie initiatieven geïnitieerd.  Lees meer.

 • Noord Holland:

De provincie Noord-Holland stimuleert vooral grote windparken met rechte lijnen van minimaal 6 molens. Het beleid dat voorschrijft dat voor iedere nieuwe molen, twee oudere moeten worden afgebroken, blokkeert momenteel elk burgerinitiatief. Lees meer.

 • Overijssel:

Overijssel heeft enkele gebieden aangewezen voor parken en staat open voor andere initiatieven, mits ze aan voorwaarden voldoen. De sociale en maatschappelijke kanten van windmolens worden niet genoemd als kans. Lees meer.

 • Utrecht:

Utrecht wijst bepaalde gebieden aan en heeft de voorkeur voor clustering. Dit beleid bemoeilijkt de individuele dorpsmolen en beperkt plekken waarop sociale en coöperatieve initiatieven kunnen worden gerealiseerd.  Utrecht loopt achter op de landelijke doelstelling die gesteld is voor de provincie. Lees meer.

 • Zeeland:

In Zeeland is voorkeur voor grote parken met grote molens. Grote energie coöperaties kunnen door samenwerking sociale molenparken neerzetten, en doen dat ook zoals Windpark de Krammer. Kleinschalige initiatieven worden tegengehouden. Lees meer.

 • Zuid Holland:

In Zuid Holland zijn plekken op de kaart aangewezen waar windmolens mogen komen, en dan bij voorkeur in een rechte lijn of cluster. Op deze plekken is lang niet overal animo. Op andere plekken is juist wel animo voor lokale initiatieven. De provincie werkt overigens wel mee aan nieuwe plekken voor initiatieven van onderop. Lees meer.

Windkieswijzer

De Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn daarom erg belangrijk. Vind jij ook dat iedereen zou moeten kunnen meeprofiteren van een windmolen in de buurt, stem dan op een partij die dat ook vindt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang een seintje als de provinciale windkieswijzer online staat!