Steeds meer molens in Nederland kunnen rekenen op breed maatschappelijk draagvlak. Molens waar de omwonenden naar refereren als ‘onze molen’. Molens waar de hele omgeving van profiteert omdat de opbrengst van de molen terugvloeit naar de gemeenschap. Zo worden er dankzij de winst van de molen zonnepanelen neergelegd, hele wijken verduurzaamd en sportevenementen georganiseerd. Zulke molens kunnen de energietransitie versnellen.

Een paar mooie voorbeelden:

Waterland

In Waterland staan twee windmolens van Coöperatie Windenergie Waterland. Deze molens zijn door en voor burgers neergezet. De opbrengsten worden gebruikt om mensen te helpen bij het isoleren van hun huizen, zonnepanelen en met elektrische deelauto’s. Zo profiteert iedereen.

Nijmegen

Dia kreeg een windmolen bijna in haar achtertuin. En toch werd ze toen voorstander van windmolens. Leer meer over Windpark Nijmegen-Betuwe.

Reduzum

De bewoners van het Friese dorp Reduzum zijn dol op hun molen. De molen betaalt voor veel dorpsprojecten. Maar de molen is aan vervanging toe en de provincie werkt niet mee…

Windkieswijzer

De twaalf provincies hanteren verschillend beleid voor windenergieopwekking op land. De één stimuleert de sociale molen, en de ander niet. Vóór de Provinciale Statenverkiezingen in maart, verschijnt op deze site de Windkieswijzer. Hierin staat een overzicht van de partijstandpunten over sociale molens in uw provincie, zodat u die kunt meenemen bij uw keuze in het stemhokje.

Kijk hier naar een mooi project dat wordt geremd door provinciebeleid:

NDSM wil 3 molens